קטגוריה יֶדַע : אַפּרִיל 2019

תיאורים וחוקים

תיאורים וחוקים

ישנם מספר משפטים שניתן ליישם כדי למצוא את הפתרון של רשתות חשמל על ידי לפשט את הרשת עצמה או ניתן להשתמש בו כדי לחשב את הפתרון האנליטי שלהם בקלות. את מעגל חשמלי משפטי ניתן להחיל גם על מערכות AC, עם רק הבדל אחד: החלפת ההתנגדות ohmic של מערכת DC עם עכבה. מונחים נפוצים המשמשים תורת המעגל מעגל הוא נתיב מוליך סגור שדרכו זרם חשמלי זורם או מיועד לזרום. מעגל מורכב מרכיבים פעילים ופסיביים. הפרמטרים הם האלמנטים השונים של מעגל חשמלי (לדוגמה, התנ